Cilvēka darbība

Ludvigs fon Mises"Cilvēka darbība: Traktāts par ekonomiku" iespējams ir svarīgāks Ludviga fon Misesa darbs. Caur rūpīgo un racionālo cilvēka lēmumu pieņemšanas procesu pētīšanu, Mises sniedz pārliecinošus argumentus par labu brīvam tirgus kapitālismam. Ludwig von Mises Institūts Latvija pasūtīja šīs grāmatas tulkošanu latviešu valodā. Jaunās pārtulkotas daļas tiks publicētas reizi mēnesī musu mājas lapā.

Ieinteresēti lasītāji tiek aicināti salīdzināt tulkojumu uz latviešu valodu ar oriģinālo tekstu angļu valodā, kas ir pieejams PDF formātā mises.org mājas lapā (Human Action). Gaidām komentārus vai ieteikumus. Lūdzam tos sūtīt uz info@mises.lv.

Jaunās pārtulkotas daļas latviešu valodā


Subjektīvā pielietojuma-vērtība ne vienmēr ir balstīta uz patieso objektīvo pielietojuma-vērtību. Pastāv lietas, kurām subjektīvā pielietojuma-vērtība ir pievienota tādēļ, ka cilvēki dziļi tic, ka lietām ir spējas radīt viņiem vēlamo efektu. No otras puses, pastāv lietas, kuras ir spējīgas radīt vēlamo efektu, kam nav pievienota nekāda pielietojuma-vērtība, taču cilvēki vienākši nezina par šo faktu.

Cilvēka darbība, Mises


Ervīna Šifa "Kā ekonomika attīstās (vai neattīstās)"


  Ludwig von Mīses Institūts Latvijā YouTubā


 
 mises.lv  info@mises.lv