Birokrātija3

Birokrātija

“Biroktrātija” –Ludvigs fon Mises, angļu un latviešu versiju var atrast šeit