“Cilvēka darbība: Traktāts par ekonomiku” iespējams ir svarīgāks Ludviga fon Misesa darbs. Caur rūpīgo un racionālo cilvēka lēmumu pieņemšanas procesu pētīšanu, Mises sniedz pārliecinošus argumentus par labu brīvam tirgus kapitālismam. Ludwig von Mises Institūts Latvija pasūtīja šīs grāmatas tulkošanu latviešu valodā. Jaunās pārtulkotas daļas tiks publicētas reizi mēnesī musu mājas lapā.

Ieinteresēti lasītāji tiek aicināti salīdzināt tulkojumu uz latviešu valodu ar oriģinālo tekstu angļu valodā, kas ir pieejams PDF formātā mises.org mājas lapā. Gaidām komentārus vai ieteikumus. Lūdzam tos sūtīt uz info@mises.lv.

Cilvēka Darbība LV [pDF]

Cilvēka Darbība ENG [PDF]