Mūsu Komanda

Aleksandrs Vilnis Lauriņš – Institūta dibinātājs un atbildīgais par projektu attīstību. Uzņēmējs un brīvo uzņēmumu atbalstītājs lielāko savas dzīves daļu, viņš ir nenogurstoši strādājis, lai celtu Latvijā informētības līmeni un sapratni par brīvā tirgus ekonomiju, radot iespēju iepazīties ar brīvā tirgus ekonomistu idejām un rakstiem, tulkojot tos latviešu valodā.

Laima Madara Lauriņa – Izstrādā audio versijas mūsu Institūta tulkojumiem latviešu valodā Austrijas ekonomistu skolas grāmatām. Pašlaik viņa strādā pie Marija Rotbarda darba „Cilvēks, ekonomija un valsts”.

Zoe Iranzo Lauriņa – Rada oriģinālus un izglītojošus video, kā arī taisa latviešu subtitrus priekš angļu valodas video mūsu Institūta YouTube kanālam. Tulkoja un veidoja latviešu valodas versiju Ervīna Šifa ievērojāmai grafiskājai novelei Kā ekonomija attīstās (vai neattīstās).