Par Mums

Ludwig von Mises Institūts Latvijā

Esat laipni aicināti Latvijas Ludwig von Mises institūta mājas lapā.

Institūta veidošanas un šīs mājas lapas izstrādes mērķis ir paaugstināt sabiedrības zināšanas par ekonomikas procesiem un brīva tirgus ekonomikas pamatprincipiem saskaņā ar Austrijas Ekonomikas skolas tradīcijām. Pamatojoties uz agrāk izstrādātajām idejām, jo īpaši klasisko liberālismu, Austrijas ekonomika ir pazīstama tāpēc, ka to izstrādāja trīs austriešu ekonomisti: Kārlis Mengers (Carl Menger) (1840-1921), Fridrihs fon Vīzers (Friedrich von Wieser) (1851-1926) un Eižens fon Bēms-Baverks (Eugens von Bohm-Bawerk) (1851-1914). Ludvigs fon Mises (1881-1973) bija izcils Austrijas ekonomists, viens no ietekmīgākajiem 20. gadsimtā. Viņš bija ražīgs autors un filozofs, kurš publicējis 29 grāmatas, kā arī vairāk par 250 rakstiem.

Tāpat kā galvenais institūts, Latvijas Ludwig von Mises institūts atbalsta un veicina brīvību, atbalsta tādu naudu, kas tiek segta ar zelta vai sudraba rezervēm ar relatīvi fiksētu vērtību, tirgus ekonomikas aizsardzību, privātīpašumu, kā arī mierīgu sadarbību starp indivīdu un sabiedrību. Brīva izvēle ir visu darbību pamatā, ieskaitot ekonomisko aktivitāti. Brīvā tirgus ekonomika balstās uz līgumu ievērošanu, izvēles brīvību un ir pamats sociālās labklājības sasniegšanai. Nodrošinot ekonomisko izglītību, institūts strādā pie tā, lai izveidotu brīvāku un pārtikušāku Latvijas nākotni.

Latvijas Ludwig von Mises institūts rūpējas par to, lai latviešu valodā būtu pieejami izglītojoši materiāli. Latviešu valodā jau ir tulkotas divas Austrijas ekonomistu grāmatas, kas elektroniskā veidā ir brīvi pieejamas Latvijas Ludwig von Mises institūta mājas lapā. Pirmā no tām ir “Birokrātija“, kuru uzrakstījis Ludvigs fon Mises, un to var arī iegādāties drukātā veidā, bet otra ir “Cilvēks, ekonomija un valsts“, kuru uzrakstījis Marijs Rotbards, un kas drīzumā tiks publicēta. Tiek plānota arī citu Austrijas ekonomistu par ekonomiku rakstītu izdevumu tulkošana un publicēšana. Institūts veiks arī citu Austrijas ekonomistu grāmatu un rakstu tulkošanu, publicēs oriģinālus rakstus, uzstādīs dienasgrāmatas funkciju mājas lapā un organizēs eseju konkursus. Mēs aicinām visus interesentus piedalīties institūta veidošanā, kā arī atbalstīt mūsu tulkošanas un izdošanas darbus.

Ludwig von Mises Institūts Latvijā